juni 2019

Geweldig nieuws voor equine assisted coaches®!

In een tijd van sociale media, smartphones en de soms oneindig lijkende stroom van berichten in onze mailbox, vroegen we ons af of een nieuwsbrief nog wel van deze tijd is. Toch wordt er nog regelmatig voor de maillijst aangemeld. Vandaar toch maar weer eens deze nieuwsbrief.
Omdat we geweldig nieuws hebben. Vinden we zelf.

Lees maar! :-)

Vergoeding door zorgverzekeraars!

The NEXT step: level 3

Na de NOBCO-accreditatie, waarmee de Keulseweg coachen met paarden in Nederland in het professionele licht zette, zetten we nu een geweldige volgende stap: Level 3 coaches komen in aanmerking voor vergoeding door zorg­verzekeraars! Onze twee-jarige opleidingen level 2 en kindercoach zijn hiervoor erkend als complementaire opleiding.
Level 3 = equine assisted coach level 2 of equine assisted kindercoach + PsBK + lidmaatschap van KREAC. Lees er hier meer over!

Nieuw in het opleidingsprogramma:

Psychosociale basiskennis (PsBK)

Met ingang van komend seizoen is Psycho­sociale Basiskennis dan ook opgenomen in ons opleidings­programma. Deze praktijk­gerichte opleiding voldoet aan de PLATO-richt­lijnen. De twaalf lesdagen en thuisstudie wordt verzorgd door ervaren psychologen die betrokken zijn bij het complementaire veld.
Na afloop ontvang je een CPION/SNRO geaccrediteerd diploma, erkend door zorgverzekeraars.

Artikel: Aansprakelijkheid in de equine assisted coachpraktijk

Aansprakelijk­heid

Hoe veilig we ook werken, hoe serieus we veiligheid ook nemen, werken met paarden brengt risico met zich mee. Het is altijd mogelijk dat in of rondom een coachsessie het paard schade veroorzaakt aan personen, andere paarden of goederen.
In een ondoorgrondelijk woud van wetten, regels, en verzekeringsmaatschappijen die een meestal zeer kritisch uitkerings­beleid voeren, proberen we de zaken op een rij te zetten.

LinkedIn schoolpagina | NRTO Keurmerk

Kort nieuws

We hebben sindskort een Schoolpagina op LinkedIn. (oud-)Leerlingen kunnen zo gemakkelijk in contact komen en blijven en we plaatsen er regelmatig nieuws en updates zoals in deze nieuwsbrief.
De Keulseweg bezit sinds maart van dit jaar ook het NRTO-keurmerk. NRTO is een onafhankelijke, certificerende instelling die een goede externe klachtenregeling voor onze studenten biedt en toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.

Raad voor de Dierenaangelegenheden:

Professionalisering nodig!

De RDA, een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van LNV adviseert over dierenwelzijn en ethische vraagstukken roept op tot onderzoek en professionalisering. Dat ondersteunen wij van harte! Al tien jaar houden wij ons bezig met professionalisering en welzijn in ons vak. Toch vinden we het leuk dit artikel als nuancering nog eens te delen: Positieve impact van equine assisted coaching op het welzijn van paarden.

Agenda

Opleiding equine assisted coach® level 1 | september 2019
Specialisatiejaar equine assisted kindercoach® | januari 2020
Verdiepingsjaar equine assisted coach® level 2 | januari 2020
Psychosociale Basiskennis | september 2019
Omgaan met emoties – Emotional Freedom Techniques | 18 juni 2019
BHV voor het paardenbedrijf | 20 juni 2019
Communiceren met Paarden 1 | 20 september 2019
Systemische basiskennis | 18/19 november 2019
Opstellen in Equine assisted coachsessies | 5/6 januari 2020

Educatief centrum Keulseweg is al sinds 2009 een toon­aangevend opleidings­instituut op gebied van ervaringsgericht coachen in samenwerking met paarden, met als basis de door de NOBCO op practitioner niveau geaccrediteerde opleiding equine assisted coach®.

EMCC NOBCO SKJ CRKBO NRTO keurmerk KREAC

Keulseweg | Pijnacker | coach@keulseweg.nl | www.keulseweg.nl